MIske MUCE MURENČKI POLŽKI MEDVEDKI GUMBKI SONČKI metuljivrtec moravce logoČEBELICE ŽABICE JEŽKI RAČKE pikapolone mravljice

 • decembertop2015
 • top7
 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

Vpis - Izpis

VPIS OTROKA V VRTEC

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

 

VPIS OTROKA

Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto:

 • zavod najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, navadno v mesecu marcu za naslednje šolsko leto;
 • vlogo za vpis otroka v vrtec vloži vlagatelj (tudi v času javnega vpisa) na obrazcu, ki ga dobi na sedežu zavoda ali na uradni spletni strani zavoda oziroma vrtca: http://www.vrtec-moravce.si;
 • vlagatelj odda vlogo osebno na sedežu zavoda v tajništvo ali jo pošlje priporočeno po pošti;
 • zavod najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok;
 • če vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok;
 • redni sprejem za tekoče šolsko leto je 1. septembra, sprejem med letom pa je mogoč na podlagi javnega razpisa ali v primeru, če ima vrtec proste zmogljivosti in sprejema otroke po čakalni listi za sprejem;
 • vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela;
 • starši ob sprejemu otroka v vrtec podpišejo pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih;
 • pred vključitvijo otroka v vrtec staršem omogočamo ogled prostorov vrtca in pogovor z vzgojiteljem in pomočnikom vzgojitelja;

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite v tajništvu šole ali si jo natisnete TUKAJ.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Spoštovani starši!

Na izpisnico otroka iz vrtca navedite zadnji dan otrokovega bivanja v vrtcu.
30 - dnevni odpovedni rok izpisa začne teči z naslednjim dnem (torej po dnevu izpisa).

Izpisnico starši oddate v tajništvo šole, ki je sedež zavoda.


Obrazec za izpis otroka je dosegljiv tudi v tajništvu šole in v vrtcu pri otrokovi vzgojiteljici.

 

SEZNAM SPREJETIH OTROK

Tukaj si lahko pogledate SEZNAM.

 

ČAKALNI SEZNAM

Tukaj si lahko pogledate SEZNAM.

Natisni E-naslov

eko sola

zdrava sola

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
E-pošta: vrtec.moravce-
osjvmo@guest.arnes.si
Splet: www.vrtec-moravce.si

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Preberite več o zakonu o piškotkih..

Sprejemam piškotke.