01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

             

Ekovrtec

 

V okviru projekta Eko vrtec so pripravljene različne vsebine in projekti. V našem vrtcu bomo v letošnjem vrtčevskem letu 2021/2022, vključeni v naslednje posamezne projekte:

 

  • PONOVNA UPORABA ODPADNIH EMBALAŽ

V skupinah se bomo ozaveščali o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže. Za okolje bomo skrbeli s primernim ravnanjem z odpadne embalaže. V vrtcu bomo še naprej ločevali in reciklirali odpadke.  Dele odpadne embalaže bomo ponovno uporabili (npr. za ustvarjalne namene – izdelovanje izdelkov).

V sodelovanju z Osnovno šolo se v šolskem letu organizirata dve zbiralni akciji papirja (jesenska in pomladanska zbiralna akcija papirja).

 

  • PRIPRAVA PRISPEVKA Z EKO TEMATIKO

Objava prispevka o uspešno izvedenem  projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje naravoslovje. 

V skupinah se bomo seznanjali  s projektnimi rezultati tematskih in ostalih vsebin dobre prakse iz tematskih sklopov podnebne spremembe, voda, odpadki in energija.

 

  • ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

Z otroki bomo spoznavali različne vremenske pogoje in pojave (sneg, nevihta, toča, suša, zemeljski plaz , poplava itd) in njihove posledice na življenje in naravo. Spremljali in opazovali bomo vreme ter spremembe v naravni v različnih letnih časih.

 

  • SEMENA IN VRTOVI – Šolska VRTilnica

Z otroki bomo uredili in skrbeli za vrtčevski vrt in njegovo okolici. Sejali bomo različne rastline v lončke, na vrt in skrbeli tudi za del zeliščnega vrta.

 

  • ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF

Vzgojitelji bomo večkrat mesečno ali tedensko načrtovali obisk gozda in izvajali načrtovane dejavnosti (npr. grajenje hišic za škrate in živali, izdelava mandal iz različnih materialov, čutna pot v gozdu, poslušanje zvokov gozda, ples in petje) in se prosto igrali ter raziskovali.

Na temo gozda bomo ponovno ustvarjali tudi v igralnicah, se o gozdu pogovarjali, si ogledovali različno literaturo (enciklopedije, zemljevidi,…) ter prebirali tematske zgodbe. Po zmožnostih bomo obiskali tudi žago ali drug obrat, povezan z lesno-predelovalno industrijo.

 

  • LIKOVNI NATEČAJ

Skupine sodelujejo pri likovnem natečaju, na eno izmed razpisanih tem: podnebne spremembe, izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost in mleko.

Pri projektu se spoznavamo tudi z različnimi likovnimi tehnikami in oblikami medsebojnega sodelovanja.

 

  • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V projektu bomo s pomočjo knjig in različne literature otrokom z otroki spoznavali pomen ekologije v vsakdanjem življenju. Tako bomo otroke spodbujali k vsakodnevni skrbi za okolje, da otrokom skrb za okolje postane način življenja.

Skupaj z otroki bomo prek različnih literarnih del spoznavali posamezne dele ekologije v povezavi z našim življenjem, izdelali na določeno temo izdelke iz odpadnega materiala.

 

Eko koordinatorici Ana Gerčar in Janja Levičnik Podržaj

Prispevek napisala Janja Levičnik Podržaj

 

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
E-pošta: vrtec.moravce-
osjvmo@guest.arnes.si

Splet: www.vrtec-moravce.si

januar 2022
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31