01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Vzgojno varstvena enota Vojke Napokoj

Osnovna šola Jurija Vege

Vegova ulica 38
1251 Moravče
Transakcijski račun za šolski sklad:
01277-6030670413  sklic 777

Osnovna šola Jurija Vege Moravče

matična šola

VEGOVA 38
1251 MORAVČE

Transakcijski račun: 01277-6030670413
Matična številka: 5082838000
Davčna številka: 11448750
Transakcijski račun za šolski sklad:
01277-6030670413  sklic 291009

Suzana Cvirn Guček

ravnateljica

Tel: (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210

Email: suzana.cvirn-gucek@guest.arnes.si

Tajništvo

Renata Vidic, Maruša Uštar

Tel: (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210

Fax: (01) 7231 – 003

Mateja Andrejka

svetovalna delavka

Organizator prehrane in ZHR

Email: prehrana.vrtec@vrtec-moravce.si

Zgornji vrtec

01 7232 900

Spodnji vrtec

01 7231 227

Branka Peterlin

pomočnica ravnateljice vrtca

Tel: (01) 7231-227, 041-725-382

Email: branka.peterlin@vrtec-moravce.si

Računovodstvo

Jožica Kadivec, Elizabeta Kosmač, Nada Osolnik

Tel: 070 305 052, (01) 7231 – 003, (01) 7231 – 210, 051 736 161

Email: racunovodstvo@osmoravce.si ali

racunovodstvo@vrtec-moravce.si

Dežurni telefon - vrtec

SPODNJI VRTEC:  051 710 567

Dežurni telefon za nujna sporočila (od 5.30 do 7.00 in od 15.00 do 16.45)

ZGORNJI VRTEC: 051-736-332

 Dežurni telefon za nujna sporočila (od 5.30 do 7.00 in od 15.00 do 16.45)

VRTEC V ŠOLI: 051-735-837

Dežurni telefon za nujna sporočila (od 7. do 16. 00)

Dostopnost