01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

             

Oblike sodelovanja vrtca s starši

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je ključ do uspešnega dela pri vzgoji otrok. Pri tem je nujen partnerski odnos, ki ga odlikujeta zaupanje in spoštovanje. Za dobro vzgojo otroka smo odgovorni tako vzgojitelji kot tudi starši. Le z usklajenim korakom bomo prišli do skupnega cilja.

Vrtec si prizadeva za dobro sodelovanje s starši na različne načine, zato posebno pozornost namenjamo obveščanju in vključevanju staršev oz. aktivnega sodelovanja staršev pri vzgojnem delu.

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsaka skupina ima svojega predstavnika v Svetu staršev, ki se tekom leta udeležuje sej, na njih sodeluje, daje pobude in predloge, razpravljajo o različnih problematikah in z idejami bogatijo delovanje vrtca.

Svet zavoda odloča o najpomembnejših odločitvah, dopolnilih in spremembah dela in življenja v vrtcu. V Svetu zavoda so starši zastopani s tremi predstavniki, ki jih izvoli Svet staršev.

Roditeljski sestanki so namenjeni vsem staršem ene ali več skupin otrok. Tu se starši seznanijo z delom v skupini, z letnim načrtom, vzgojno problematiko in napredkom skupine. Tu si starši lahko izmenjajo izkušnje, podajo predloge ter spoznavajo primere dobre prakse.

Strokovna predavanja za starše so namenjena vsem, ki želijo poglobiti svoje znanje o družinski vzgoji in razvoju predšolskega otroka. Vsako leto povabimo medse priznane strokovnjake, ki nam s svojimi predavanji ponudijo možnost, da poglobimo svoje znanje- tako starši kot tudi vzgojno osebje.

Pogovorne ure so individualni pogovori staršev, vzgojiteljice in pomočnice vzg. o razvoju, težavah, uspehih ter posebnostih njihovih otrok. Pogovorne ure potekajo 1x mesečno.

Srečanja, prireditve, novoletni bazar, Jurčkov dan: Ob teh priložnostih se družimo starši, otroci in zaposleni, ob tem zbiramo sredstva za vrtčevski sklad in vzpostavljamo ter ohranjamo prijateljske vezi.

Zbiralne akcije starega odpadnega papirja, oblačil: Starše o akcijah obveščamo preko obvestil na oglasnih deskah in na spletni strani. Izkupiček gre v dobrodelne namene.

Zbiranje odpadnega materiala za ustvarjanje: starši so povabljeni, da po svojih zmožnostih zbirajo material, ki ga uporabimo pri vzgojnem delu(papir za risanje, embalaža, ostanki blaga, karton…)

Starše vabimo k sodelovanju preko oglasnih desk in kotičkov za starše, osebnih vabil ter spletne strani.

Več o uvajanju si lahko preberete tukaj:  STROKOVNI PRISPEVEK OD KORAKA DO BESEDE 2010_2011 1.pdf.

PRIPOROČJIVE POVEZAVE:

http://www.mojmalcek.si/teme/otrok/33/premagajte_stiske_uvajanja_v_vrtec.html

http://www.psihoanalitik.si/uvajanje.htm

http://www.ringaraja.net/clanek/prvic-v-vrtec_1023.html?page=all

PRIPOROČLJIVA LITERATURA OB VSTOPU OTROKA V VRTEC:

– Varjačič, Bojan: Prvič v vrtec,

– Kast- Zahn, Anette: Vsak otrok se lahko nauči premagovati težave,

– Kast- Zahn, Anette: Vsak otrok se lahko nauči pravil,

– Žorž, Bogdan: Razvajenost, rak sodobnega časa.

POGOVORNA ODDAJA O VZGOJI OTROK:

http://tvslo.si/predvajaj/razvajenost/ava2.119176298/.

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
E-pošta: vrtec.moravce-
osjvmo@guest.arnes.si

Splet: www.vrtec-moravce.si

Dostopnost