01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Spoštovani,

prejeli ste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oz. obvestilo, da je vaš otrok uvrščen na čakalni seznam.

V  javno vzgojno – izobraževalni zavod Osnovna šola Jurija Vege, Vzgojno varstvena enota Vojke Napokoj, je bilo do vključno 31. 03. 2022 oddanih več vlog, kot je bilo prostih mest, zato je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih  in četrtega odstavka 10. člena Odloka o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/12 in 1/14)  o sprejemu otrok odločala komisija za sprejem otrok v vrtec. 

 

V času od 15. 3. do 31. 3. 2022 je prispelo 88 vlog. Komisija za sprejem otrok v vrtec je na svoji seji, dne 11. 4. 2022, obravnavala vse vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in oblikovala prednostni vrstni red otrok. 

Komisija je odločila, da se s 1. 9. 2022 v vrtec sprejme 49 otrok. Starši sprejetih otrok boste o datumu podpisa pogodb še obveščeni.  

Na čakalni seznam se uvrsti 39 otrok. Komisija je sprejela otroke glede na oblikovane oddelke in glede na vloge, ki so prispele  v času skupnega javnega vpisa novincev za šol. leto 2022/23. 

Na čakalnem seznamu so tudi otroci, ki ne izpolnijo starostnega pogoja ( 1.  9. 2022) za vstop v vrtec. 

Čakalni seznam velja do 31. 8. 2023. Vrtec bo otroke s čakalnega seznama sprejemal glede na razpoložljiva prosta mesta – skladno z normativi za oblikovanje skupin, ter starostnim pogojem za vstop v vrtec. 

V primeru izpisov ali ne podpisov pogodbe za novo šol. leto vas bomo o tem obvestili. 

Za dodatna vprašanja lahko pišete na naslov: branka.peterlin@vrtec-moravce.si 

ali pokličete na tel. 041 725 382
Dostopnost