01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

             

Poročilo eko dejavnosti

 

POROČILO eko dejavnosti na letni ravni

1. Izvedeni posamezni projekti:

Znanje o gozdovih – gozdna igralnica

Semena in vrtovi – šolska vrtilnica.

Vključeni so bili vsi strokovni delavci in otroci vrtca.

2. Doseženi cilji delovanja ekovrtc:

– otrok doživlja naravo kot del vsakdana,

– otrok spoznava živo in neživo naravo, se ob njej uči in skrbi zanjo,

– otrok spoznava, kako se skrbi za vrt,

– spoznava semena in prepoznava sadike, ki jih vzgojimo sami,

– spoznava bližnje vode in rastlinje,

– ozaveščanje sodelavcev in otrok o pomembnosti skrbi za okolje.

3. Realizirane aktivnosti na področju celotnega vrtca:

– spoznavanje bližnjih voda, Ribniki; življenja v in ob njem; spoznavanje in seznanjanje o pomembnosti voda v našem življenju – seznanjanje z ohranjanjem voda čistih, izvedba dogodka Gregorjevo – spuščanje “gregorčkov”,
– prebiranje eko literature, ustvarjanje na eko tematiko ter skozi dojemanje in poglabljanje vsebin v tovrstno literaturo, ozaveščanje otrok in sodelujočih o pomeni ohranjanja čistega Planeta in v mikro ravni – našega kraja,
– spoznavanje zdravega načina življenja v prehrani, skozi spoznavanje zelenjavnega in zeliščnega vrta, spoznavanje samopridelave sadik v vrtu, skrb za vrt, nabiranje listov zelišč, sušenje in kuhanje domačega čaja iz našega vrta,
– LEAF; – doživljajski sprehod – hotel za žuželke – izdelovanje zemljevida habitata – kaj je biotska raznovrstnost – male zverinice – mreža življenja
– spoznavanje gozda (risanje drevesne skorje, opazovanje in raziskovanje okolice gozda z lupami in opazovalnimi lončki), sajenje dreves, presajanje lanskih sadik gozdnih dreves – ozaveščanje o pomenu ohranjanja gozdov,
– skrb zase, za dobro počutje drugih okoli nas in privzgajanje vrednot otrokom.

Ana Gerčar, ekokoordinatorica vrtca.

PRETEKLI PROJEKTI

V okviru projekta Eko vrtec so pripravljene različne vsebine in projekti. V našem vrtcu so bile v vrtčevskem letu 2021/2022, vključeni v naslednje posamezne projekte:

 • PONOVNA UPORABA ODPADNIH EMBALAŽ

V skupinah se bomo ozaveščali o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže. Za okolje bomo skrbeli s primernim ravnanjem z odpadne embalaže. V vrtcu bomo še naprej ločevali in reciklirali odpadke.  Dele odpadne embalaže bomo ponovno uporabili (npr. za ustvarjalne namene – izdelovanje izdelkov).

V sodelovanju z Osnovno šolo se v šolskem letu organizirata dve zbiralni akciji papirja (jesenska in pomladanska zbiralna akcija papirja).

 

 • PRIPRAVA PRISPEVKA Z EKO TEMATIKO

Objava prispevka o uspešno izvedenem  projektu in rezultatih v tematskem sklopu Zgodnje naravoslovje.

V skupinah se bomo seznanjali  s projektnimi rezultati tematskih in ostalih vsebin dobre prakse iz tematskih sklopov podnebne spremembe, voda, odpadki in energija.

 

 • ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI

Z otroki bomo spoznavali različne vremenske pogoje in pojave (sneg, nevihta, toča, suša, zemeljski plaz , poplava itd) in njihove posledice na življenje in naravo. Spremljali in opazovali bomo vreme ter spremembe v naravni v različnih letnih časih.

 

 • SEMENA IN VRTOVI – Šolska VRTilnica

Z otroki bomo uredili in skrbeli za vrtčevski vrt in njegovo okolici. Sejali bomo različne rastline v lončke, na vrt in skrbeli tudi za del zeliščnega vrta.

 

 • ZNANJE O GOZDOVIH – LEAF

Vzgojitelji bomo večkrat mesečno ali tedensko načrtovali obisk gozda in izvajali načrtovane dejavnosti (npr. grajenje hišic za škrate in živali, izdelava mandal iz različnih materialov, čutna pot v gozdu, poslušanje zvokov gozda, ples in petje) in se prosto igrali ter raziskovali.

Na temo gozda bomo ponovno ustvarjali tudi v igralnicah, se o gozdu pogovarjali, si ogledovali različno literaturo (enciklopedije, zemljevidi,…) ter prebirali tematske zgodbe. Po zmožnostih bomo obiskali tudi žago ali drug obrat, povezan z lesno-predelovalno industrijo.

 

 • LIKOVNI NATEČAJ

Skupine sodelujejo pri likovnem natečaju, na eno izmed razpisanih tem: podnebne spremembe, izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost in mleko.

Pri projektu se spoznavamo tudi z različnimi likovnimi tehnikami in oblikami medsebojnega sodelovanja.

 

 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V projektu bomo s pomočjo knjig in različne literature otrokom z otroki spoznavali pomen ekologije v vsakdanjem življenju. Tako bomo otroke spodbujali k vsakodnevni skrbi za okolje, da otrokom skrb za okolje postane način življenja.

Skupaj z otroki bomo prek različnih literarnih del spoznavali posamezne dele ekologije v povezavi z našim življenjem, izdelali na določeno temo izdelke iz odpadnega materiala.

 

Eko koordinatorici Ana Gerčar in Janja Levičnik Podržaj

Prispevek napisala Janja Levičnik Podržaj

 

 

Projekt Odpadkom dajemo novo življenje

 

Vsako leto, vsako generacijo otrok s sodelavko že od najmlajših let naprej vsakodnevno navajava na ločevanje odpadkov in tudi shranjevanje embalaže, kartonov, tulcev, plasten, iz katere se vedno utrne kakšna dobra ideja za ustvarjanje in ponovno uporabo.

 

V skupini Pikapolone imamo nekaj avtomobilčkov, s katerimi pa se radi igrajo prav vsi otroci, zato se pri igri z njimi dnevno izmenjujejo. Avtomobilčke parkirajo vsepovsod, zato smo se skupaj odločili, da ustvarimo pravo PARKIRNO HIŠO ZA AVTOMOBILČKE iz raznovrstnih tulcev, trdega kartona.  Želeli so veliko hišo, v nadstropjih.

 

Pripravila in narisala sem načrt, ga pokazala otrokom, ki so se zares veselili nove pridobitve. Skupaj smo rezali, lepili in sestavili parkirno hišo. Otroci so jo pobarvali, me pa smo dodale podrobnosti.

 

Ob igri je vedno polno družabnosti in postopoma so se med sabo navadili, da se dogovorijo, kdaj je kateri otrok na vrsti za igro.

 

Ana Gerčar.

 

 

NEKAJ DEJAVNOSTI Z »EKO« VSEBINO

Skozi celotno vrtčevsko letu se v vrtcu skozi dejavnosti prepletajo različne dejavnosti z »eko tematiko«. V skupinah imamo koše, ki so označeni z različnimi simboli, ki so otrokom v pomoč pri ločevanju odpadkov.  

Vsakodnevno se odpravljamo v naravo, kjer so igro in raziskovanje uporabimo bližnje okolico našega vrtca, travnike, gozdove … Zbirali smo naravne materiale, liste, rastline iz katerih smo ustvarjali. Otroke smo navajali na primeren odnos do žive in nežive narave.

V mesecu marcu so se dejavnosti v oddelkih še posebej prepletale z »eko tematiko«. Z otroki smo si ogledali različne slikanice in slikovno  gradivo o sortiranju, odlaganju, recikliranju in izkoriščanju odpadkov. Ogledali smo si po poučne risanke Kapljica in Listek raziskujeta: Kam gredo odpadki, ko jih odvržemo in risanko Radovedni Jaka: Kaj narediti iz Miminih smeti. Pogovarjali smo se o ločevanju odpadkov in recikliranju in si ogledali ekološke otroke v okolici vrtca.

 

 

Ponovno smo uporabili odpadke za: 

 • Izdelovanje ptičje krmilnice in tako skrbeli za ptice v zimskem času.

 

 • Marjetice iz odpadnega tiskanega kartona in tulcev papirnatih brisačk.

 

 • Senzomotorični plakat (iz odpadnega filca, folije, s katero so bili včasih oviti šolski zvezki, različnih zamaškov, plastičnih sladolednih palčk, plastičnih pokrovov od vlažilnih robčkov, odpadnega blaga, orehovih lupin in lupin od pistacije) na katerem so otroci pridobivajo različne senzorne izkušnje.
 • Igro, pri kateri smo uporabili odpadne pokrovčke različnih barv. Namen igre je, da otroci poskušajo po barvi pravilno postaviti pokrovček na rožo.

 • Iz časopisnega papirja smo si izdelali obleke.
 • Prosto ustvarjali iz odpadnega materiala.

 • Izdelali lutke iz odpadnega materiala in se z njimi igrali.

       

 

Spoznali čebele in njihov pomen preko pravljic, pogovorov in ogled virtualnega panja.

Spoznali agregatna stanja vode (v naravi smo poiskali led, tekočo vodo, v vrtcu smo prikazali plinasto stanje vode).

Skupaj prebrali pravljici Jakec Vrtnari (L. Klinting) in Velika skrivnost (E. Battut).  Posadili in opazovali rastline ter zadnje skrbeli.

 

Prispevek napisala Janja Levičnik Podržaj.

 

 

Dnevi mednarodne globalne akcije

 

Že dobrih štirinajst let naš vrtec aktivno sodeluje pri projektu Eko vrtca, ki je tudi v Sloveniji zelo prepoznan projekt kot kvaliteten in osredotočen na spodbujanje otrok k zaznavanju, povezanosti in ohranjanju narave, kar je eden bistvenih ciljev tudi v skupini Pikapolone.

Letošnji globalni akcijski dnevi so zasnovani tako, da prav tako spodbujajo povezanost z naravo, hkrati pa udeležencem omogočajo praktične izkušnje in vire za opazovanje lokalne biotske pestrosti in razumevanje, kako so tudi otroci in zaposleni lahko del generacije za obnovo in ohranjanje Zemlje. Otroke skozi navedene akcije skušamo ozavestiti, kako lahko majhna dejanja posameznika pomembno vplivajo na naše počutje in na počutje Zemlje.

V skupini smo izvedli že kar nekaj izmed naštetih akcij, nekatere pa še bomo:

potapljanje v naravi, detektivi na naravi, ogrožene vrste, okoljske oznake, imejte zeleno zabavo.

Z otroki smo se odpravili v naravo, kjer v neposredni bližini teče potok Drtijščica. Prijeli smo se za roke, stopala nog pa smo sklenili tako, da so se dotikali sosedovih čevljev – na ta način smo bili še bolj povezani. Najprej smo zaprli oči in prisluhnili zvokom narave. Otroci so nekaj minut v tišini, sklenjenih rok, poslušali in zaznavali zvoke, na moj znak so odprli oči in kdor je želel, je dvignil roko. Poklicala sem določenega otroka, ki je povedal, kateri zvok v naravi je slušno zaznal. Sledila je dejavnost, pri kateri so imeli otroci oči odprte in so se razgledali naokoli ter zopet opisali, kaj jim je v tistem trenutku bilo najlepše. Stik z naravo na opisan način, za otroke ni bil izveden prvič, saj smo z naravo zares povezani.

Ob deževnem dnevu smo se spraševali, kako skrbimo za Zemljo, da ostane čista in boljša; odprti pogovor je tekel o tem, kaj je Zemlja, nato pa sem otroke vodila v temo ohranjanja narave. Otroci so razvrščali izžrebane sličice in jih nalepili na primerno mesto. Skupaj so oblikovali plakat o dejanjih in ravnanjih, s katerimi lahko ohranjamo/ne ohranjamo naravo.

Naslednji dan smo ustvarili eko detektivske krone, izvedli čistilno akcijo v obliki zelene zabave in spoznavali cvetoče lokalne grmovje. Otroci so z zaščitnimi rokavicami očistili celotno okolico vrtca, šole ter pot do Drtijščice. Zaposlene smo bile zares ponosne na tak zanos, otroške iskrice in veselje ob izvedenem.

Že večkrat pa smo spoznavali in opazovali živali v naravnem okolju. Podrobno smo spoznavali razvoj žabe sekulje, našli veliko deževnikov, opazovali štorkljo, pikapolonico in trota pri čebelah.

Verjamem, da se bomo podobnih akcij še aktivno in z velikim veseljem udeleževali, predvsem tudi otroci, ko odrastejo. Naj z njimi raste tudi veselje do skrbi za ohranjanje narave.

 

Zapisala: Ana Gerčar.

             

 

 

Ozelenitev vrtčevske gredice

S skupino Pikapolone smo se v skupnem obdobju preživljanja dni v vrtcu že dobro seznanili s sejanjem raznovrstnih semen; včasih v lončke, drugič v vrt. Velikokrat opazujemo rast rastlin, tudi dreves, jih rišemo in se o tem pogovarjamo. Ker so otroci zelo raziskovalni in se radi pridružijo novim izzivom, sem se odločila, da letos oživimo našo gredico pred stopniščem vrtca.

 

Otroci vedno radi kaj zbirajo in nabirajo. Premišljevali smo, da bo najprimernejše za gredico, če jo oblikujemo v zeliščno gredico. Gredico smo seveda prej opleli in razrahljali. Nato smo pridobljena semena različnih zelišč posejali, sadike zdravilnega ognjiča pa posadili kar po vsej dolžini. Otroci so ves čas sodelovali in z zanimanjem spraševali, katero delo sledi.

 

Sedaj dnevno spremljamo rast rastlin in čakamo, da ognjič zacveti. V prihodnje bomo zasadili še sadiko mete in melise.

 

                

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
Splet: www.vrtec-moravce.si

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Dostopnost