01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec)

Tudi letošnje leto se je naš vrtec priključil vseslovenskemu gibanju Z igro do prvih turističnih korakov v okviru Turistične zveze Slovenije. Letošnja rdeča nit projekta je bila Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, mi pa smo izvedli projekt Tudi z majhnimi koraki se daleč pride.

Gibanje otrok je izredno pomembno za pravilen razvoj otroka, zato v vrtcu vsakodnevno izvajamo raznolike dejavnosti, s katerimi krepimo moč, ravnotežje, gibljivost, skladnost gibanja, hitrost, natančnost, vztrajnost…

V vrtcu in njegovi okolici imamo dobre možnosti za izvajanje gibalnih dejavnosti in s tem vplivamo na celosten razvoj otrok in njihovo zdravje. Tako smo obiskali Hribce, Rudnik, Mohor, grad Tuštanj, pozimi še smučišče Vidrgo in na začetku poletja kopališče Atlantis.

Otrokom  smo omogočili naslednje dejavnosti:

  • Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, poskoki, valjanje, plezanje, plazenje…
  • Spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti.
  • Spoznavanje, utrjevanje in krepitev gibalnih sposobnosti v povezavi s spoznavanjem različnih kulturnih znamenitosti domačega kraja ter kasneje tudi značilnosti širšega okolja.
  • Pridobivanje znanja o pomenu medsebojnega sodelovanja in reševanja različnih problemov ter športnega obnašanja v različnih športnih igrah.
  • Povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora.
  • Spoznavanje športov, značilnih za letni čas in različne naravne elemente (gibanje in igre na snegu in v vodi).
  • Izvajanje športnih poligonov v telovadnici.
  • Uporabo različnih športnih pripomočkov, žoge, keglji, balinčki, poganjavčki, kolesa, plezala, različne gugalnice…

Sodelovali smo z Atletsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije,  Čebelarskim društvom Moravče, Turističnim društvom Moravče, Smučiščem Vidrga, kopališčem Atlantis, Lovsko družino Moravče.

V kraju se izvajajo različne športne prireditve, ki imajo omejeno ponudbo dejavnosti tudi za predšolske otroke. Nekaj idej smo med izvajanjem dobili tudi strokovni delavci, ter jih bomo posredovali organizatorjem športnih in turističnih prireditev.

Ob zaključku projekta je v čitalnici Knjižnice Daneta Zajca Moravče od 8. 6. 2023 dalje pregledna razstava opravljenih dejavnosti posameznih skupin, ki si jo lahko gledajo vsi obiskovalci knjižnice.

V sodelovanju s turističnim društvom Moravče smo pripravili nekaj predlogov dejavnosti, s katerimi bi dopolnili in popestrili organizirane dogodke v kraju. Svoje delo smo strnili v enotno poročilo in ga poslali Turistični zvezi Slovenije. V projektu je sodelovalo 6 skupin, skupaj 117 otrok in 15 strokovnih delavk.

Mentorica Irena Malovrh

Dostopnost