01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

Septembrska doživetja v skupini Čebelice

Konec avgusta se je oblikovala naša nova skupina Čebelice, skupaj smo doživeli prva spoznavanja prostorov naše igralnice, novih igrač in pripomočkov. Prav vsak otrok pa si je izbral svoj nov osebni znak – sličico, ki označuje, kje se nahajajo otrokove stvari, da se bo tako lažje orientiral. Naši sprehodi in tudi že pravi pohodi v okviru projekta Mali sonček so se že začeli v tem mesecu. Radi zahajamo v gozd in spoznavamo nova bivališča drobnih živali ter se gibamo in preizkušamo nove gozdne poti in izzive. Spoznali in opazovali smo različne gosenice (lastovičarja …), polže s hišico in brez, črvičke iz želodov, ose in čebele. Ob tem smo se učili na primerno ravnanje z živalmi ter na to, kako biti pozoren nanje. Praznovali smo rojstne dneve otrok in ob tem zaplesali rajalne plese, se poigrali in zapeli ob spremljavi malih instrumentov in kitare. Spoznali smo rajalno igro: Abraham ‘ma sedem sinov in jo velikokrat zaplesali kar zunaj. Posebno pa smo se posvetili prvemu jesenskemu dnevu. Na ta dan smo z opazovalnimi lončki raziskovali nabrane jesenske plodove, se spomnili na lanske jesenske pesmi.
Ob poslušanju pesmi, Ob bistrem potoku je mlin, smo spoznavali gibanje mlinčka, ki smo si ga na enem izmed sprehodov ogledali tudi za Drtijščico. Temo smo navezali na pravi mlin, kjer meljejo tudi koruzno moko. Z ličkanjem in rohkanjem koruze pa smo se seznanili z običajem oz. smo na ta način spoznavali kulturno dediščino, kar smo vključili v projekt Kulturna dediščina, rastlinstvo in živalstvo, ki se razstavlja v Knjižnici Daneta zajca, v Moravčah. Za nadaljevanje omenjenega projekta pa smo začeli ustvarjati velikega medveda, s katerim bomo nadaljevali tudi v naslednjem mesecu.
Za vesel začetek pa smo prejeli še lanske nagrade, ki smo jih prejeli za 1. mesto na natečaju Eko projekta – odpadkom dajemo novo življenje. Otroci so bili nagrad veseli in so jih že ponesli domov.

Zapisala: Ana Gerčar.