MIske MUCE MURENČKI POLŽKI MEDVEDKI GUMBKI SONČKI metuljivrtec moravce logoČEBELICE ŽABICE JEŽKI RAČKE pikapolone mravljice

 • top7
 • decembertop2015
 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

 • Dobrodošli na spletni strani Vrtca Moravče!

Uvajanje

Uvajanje v naš vrtec

Spoznavanje vrtca in uvajanje otroka v vrtec

Čas, ko otrok prestopi prag vrtca, je prelomen in za otroka ter starše lahko tudi stresen, če se nanj ne pripravimo. Ustaljena praksa našega vrtca je, da za čim lažjo prebroditev uvajalnega obdobja že na uvodnem roditeljskem sestanku ponudimo kar največ informacij o uvajanju otroka. Ob tej priložnosti medse povabimo strokovnjaka, ki staršem pove čim več primerov dobre prakse, kako otroku in staršem olajšati uvajalni čas, kaj lahko od vrtca pričakujejo in zakaj je vrtec za otroka tako zelo pomemben.

Ni pravila kdaj je najbolj primeren čas, ko bi otrok vstopil v vrtec. Vzgojno osebje vam iz svojih izkušenj lahko pove da se vstop v vrtec razlikuje od otroka do otroka. Pomembno je, da se vzpostavi zaupna vez med vzgojitelji, starši in otrokom.  Pri vzgojnem delu v vrtcu nam je temelj Kurikulum za vrtce, ki je obvezujoč  dokument in zajema vsebinski in procesni vidik uresničevanja predšolske vzgoje v Sloveniji.

Organizirane dejavnosti za lažji prehod otrok od doma v vrtec:

Pred vstopom v vrtec:

 1. Pomočnica ravnateljice vrtca osebno sprejme, vpiše otroka v vrtec.
 2. Organiziramo uvodni sestanek za starše, ki bodo vključili otroka v vrtec (predavanje strokovnjaka, pomembne informacije o vrtcu in uvajanju).
 3. Ponudimo  informativno zgibanko o vrtcu oz. skupini.
 4. Organiziramo srečanje staršev in otroka z vzgojiteljico - pogovorna ura, preden začne otrok obiskovati vrtec.

Začetek obiskovanja vrtca:

 1. Začetek uvajanja določijo starši po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico.
 2. V mesecu septembru je prvo srečanje vseh staršev otrok iz skupine, v katero je vključen otrok. Predstavimo letni delovni načrt skupine.
 3. Omogočimo individualne pogovorne ure s starši.

Glede na dosedanje izkušnje lahko rečemo, da je uvajanje lažje, če  starši sprejmejo zgoraj navedene postopke pri vstopu v vrtec. Pogosto je ob uvajanju prisotna tudi kriza otroka, ki jo izraža z jokom ali drugimi nepričakovanimi oblikami vedenja. Pri tem mu lahko tako vzgojitelji kot starši pomagamo. Pomembno je, da otrok začuti medsebojno zaupanje staršev in vzgojiteljice. Ko starši sprejmejo vrtec, ko vanj vstopijo brez strahu in z zaupanjem, takrat stori to tudi otok- to je trditev, ki v večini drži. Vsekakor je ob težavah potreben pogovor vzgojiteljev in staršev ter nato skupno iskanje čim boljših rešitev. Sodelovanje in medsebojno zaupanje sta ključ do uspešnega in prijetnega bivanja otroka v vrtcu.

Natisni E-naslov

eko sola

zdrava sola

Tel: 01 7231 227 (spodnji vrtec)
Tel: 01 7232 900 (zgornji vrtec)
E-pošta: vrtec@osmoravce.si
E-pošta: vrtec.moravce-
osjvmo@guest.arnes.si
Splet: www.vrtec-moravce.si

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Preberite več o zakonu o piškotkih..

Sprejemam piškotke.