01 7231 227 (spodnji vrtec) | 01 7232 900 (zgornji vrtec) vrtec.moravce-osjvmo@guest.arnes.si

Spoštovani starši,

obveščamo vas o novostih pri delovanju vrtca od ponedeljka, 1. 6. 2020, dalje.

 

Prehod na delovanje vrtcev v običajnih vzgojnih skupinah

Od 1. 6. 2020 oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. Vrtec bo tako organiziran kot pred razglašeno epidemijo in v okviru običajnega poslovnega časa. V primeru, da bo vaš otrok odsoten, vas naprošamo, da odsotnost označite v programu Web-vrtec.

 

Zjutraj in popoldan se bodo otroci zbirali v dežurnih oddelkih (muce, žabice in gumbki) tako, kot je bila praksa.

DO 7. ure: Vstop v vrtec in do oddelkov bo do 7. ure potekal enako kot pred epidemijo.

PO7. uri: Od 7. ure dalje otroka oddate v skupino, tako kot v času epidemije (zunanji vhodi).

DO 15.30: Do 15.30 ure je odhod otrok domov preko zunanjih vhodov igralnic.

PO 15.30: V popoldanskem času, od 15.30, dalje bodo otroci ponovno združeni v zbirnih sobah (muce, žabice in gumbki), kot v času pred epidemijo.

 

Prilagoditve

Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci oz. zaposleni. Še vedno bodo veljali poostreni higienski ukrepi pri čiščenju in razkuževanju rok in prostorov, več se bomo gibali zunaj, priporočeno je nošenje mask za obiskovalce vrtca. Tisti starši, ki boste v vrtec pripeljali otroka prvič po epidemiji, s seboj prinesite izpolnjeno izjavo.

 

Plačilo vrtca

Pristojno ministrstvo sporoča, da je s tretjim interventnim zakonom predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca. Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške neporabljenih živil). Zakon še ni uradno potrjen.

 

V upanju na čim hitrejši povratek v ustaljene ritme vas lepo pozdravljamo.

Matej Žist, ravnatelj